Infected Mushroom • View topic - ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê かかと

Infected Mushroom

All things infected....
 • Board index
 • FAQ
 • Register
 • Login

ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Talk about Infected Mushroom
Post a reply
 • Reply with quote

ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby fruity caliber » Tue Sep 28, 2004 3:05 pm

çáøéí.......ùîòúí ùäàç ä÷èï ùì àééæï òåùä äéô äåô????


éù ìå àéæä ùéø äéô äåô îîåöò áùí" ãøê äîøâåò"....àí úùàìå àåúé äîéìéí òöîí

ãé øãåãåú.....àáì àú äîåæé÷ä àééæï òåùä....åäîåæé÷ä òöîä éåúø éôä îäùéø.....

ìôé ãòúé àí ìé äéä àç âãåì ùéãåò áúåø àåîï èøàðñ áéï äèåáéí áòåìí,ëáø ìà äééúé éåùá îåì äôøåèé åòåã òåùä èøà÷éí îîåöòéí

àáì àééæï ìà àçé äâãåì åàðé éëåì ø÷ ìäîùéê ì÷ðà åì÷ååú ìèåá


çâ ñåëåú ùîç........

---------------------------------------------------------------------------------------------
we are all have been INFECTED
fruity caliber
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby tal_ » Tue Sep 28, 2004 3:53 pm

tran:

hey...have u heard that eizens little bro' does hip hop?

he has this avarage hip hop song named: " the way of relaxion " hebrew: " derech

hamargoa"... if u ask me the lyricks are pretty shallow...but eizen does the music

and thats better than the song.

in my opinion, if i had a brother that is known as one of the best artists, i would no

longer sit infront of the fruity and do more avarage tracks.

but eizen is'nt my bro' and all i can do is be jealous and hope 4 good!

happy holiday!
tal_
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby E.B » Tue Sep 28, 2004 6:10 pm

fruity caliber TALK WITH ME IN THE ICQ
ôøåèé ÷ìéáø ãáøé àéúé áàéé ñé ÷éå277570771
àðé öøéê ìãáø àéúê
E.B
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby DJ Amir Gelman » Tue Sep 28, 2004 7:07 pm

ùéø ìà øò áëìì!
àôéìå ùéø îöåééï!

äééúé îîù îîù îëåø àìéå!
àáì áòé÷ø ìîðâéðä!

ø÷ éù ìê èòåú... æä ìà àøæ àééæï òùä ìäí àú äàéðñèøåîðèì (îðâéðä/÷öá)....
æä îéùäå àçø... ìà æåëø ú'ùí...

DJ Amir Gelman
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì

Postby psylady » Wed Sep 29, 2004 2:57 pm

ùéø çîåã ìàììä...
psylady
 
Top

 • Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby -=PsY=MaN=- » Wed Sep 29, 2004 10:15 pm

silent hil
÷åøàéí ìäøëá èøàðñ äæä ùòåùä ìäí àú äîåæé÷ä
äí äôé÷å àú äàìáåí àöì àéðô÷èã!
-=PsY=MaN=-
 
Top

 • christian louboutin usedass="quote-icon">Reply with quote

Re: ùîòúí òì "ãøê äîøâåò".....ê

Postby Yobbo » Thu Sep 30, 2004 8:57 pm

îàéôä àðé îùéâ àú äùéø?
Yobbo
 
Top


Post a reply

Return to Infected Forum

Who is online

Users browsing this forum: _Cooper_, Bing [Bot] and 1 guest


かかと

mænd christian louboutin
rabatt christian louboutin
knockoff christian louboutinプロ野球速報-なんJプロ野球まとめアンテナ

の記事一覧
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5...
 • 次のページ
 • >>|
最新記事
2015年のヤクルト振り返ってみたwww【東京ヤクルトスワローズ】
来年のカープ打線wwwwwwwww(願望)【広島東洋カープ】
【悲報】大竹寛さん好きな芸能人の旦那の人的補償になるかもしれない【巨人読売ジャイアンツ】
登録サイト(ランキング順)
カテゴリー
北海道日本ハムファイターズ (2759)
MLBメジャーリーグ (3085)
阪神タイガース (3099)
野球全般まとめ (3801)
東京ヤクルトスワローズ (3044)
広島東洋カープ (2958)
福岡ソフトバンクホークス (3017)
千葉ロッテマリーンズ (3032)
高校野球 (2895)
巨人読売ジャイアンツ (782)
横浜DeNAベイスターズ (387)
中日ドラゴンズ (2004)
埼玉西武ライオンズ (2714)
野球ニュース (1)
プロ野球ニュース (2867)
オリックス・バファローズ (822)
高校野球ニュース (890)
大学・社会人野球ニュース (687)
MLBメジャーリーグニュース (2343)